[1]
A. Jabłoński, „Obraz recepcji powieści w odcinkach na łamach «Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza» w latach 1949–1965 w świetle listów od czytelników”, AE, s. 193–209, grudz. 2012.