[1]
J. W. Sienkiewicz, „Francuskie światło, litewska ziemia. O malarstwie Joanny Wierusz-Kowalskiej-Turowskiej”, AE, s. 175–182, grudz. 2012.