[1]
Światosław Lenartowicz, „Podróże Zofii Stryjeńskiej i ich paryskie etapy”, AE, s. 101–115, grudz. 2012.