[1]
K. A. Cybulska, „Rola badań budowy technicznej i rozpoznania warsztatu artysty na przykładzie twórczości Meli Muter”, AE, s. 90–100, grudz. 2012.