[1]
E. Bobrowska, „Emancypantki? Artystki polskie w Paryżu na przełomie XIX i XX wieku”, AE, s. 11–27, grudz. 2012.