Matysiak, P. (2011) „Wiktor Trościanko, Obóz laureata”, Archiwum Emigracji, s. 188–198. doi: 10.12775/AE.2011.011.