Tatarowski, K. i Garliński, J. (2013) „Z Taśmoteki Rozgłośni Polskiej RWE. Rozmowa Konrada Tatarowskiego z Józefem Garlińskim”, Archiwum Emigracji, s. 135–141. doi: 10.12775/AE.2013.024.