Tomalska, J. (2013) „Simon Segal — przyczynek do biografii artysty”, Archiwum Emigracji, s. 86–100. doi: 10.12775/AE.2013.021.