Tarka, K. (2013) „Tazab, Haskoba, Fregata: emigracyjny biznes w Wielkiej Brytanii i wywiad PRL (lata 50. i 60. XX wieku)”, Archiwum Emigracji, s. 48–63. doi: 10.12775/AE.2013.018.