Tomalska, J. (2013) „Max Weber, emigracja i tożsamość artysty”, Archiwum Emigracji, s. 156–165. doi: 10.12775/AE.2013.011.