Supruniuk, M. A. (2013) „Ks. Prof. Walerian Meysztowicz i Polski Instytut Historyczny w Rzymie”, Archiwum Emigracji, s. 51–68. doi: 10.12775/AE.2013.005.