Kubiak, W. i Supruniuk, M. A. (2022) „„Wdzięczny jestem za wydrukowanie ramoty mojej. ”: listy Stanisława Kościałkowskiego do «Wiadomości»”, Archiwum Emigracji, s. 427–458. doi: 10.12775/AE.2021-22.027.