-, .-. (2012) „Materiały ilustracyjne”, Archiwum Emigracji. doi: 10.12775/2382.