-, .-. (2012) „Spis recenzentów”, Archiwum Emigracji, s. 364. doi: 10.12775/2381.