-, .-. (2012) „Spis ilustracji”, Archiwum Emigracji, s. 361–363. doi: 10.12775/2380.