Nowak, M. (2012) „Madame Werten — artystka i propagatorka sztuki. Tropy z Muzeum Polskiego w Ameryce”, Archiwum Emigracji, s. 353–359. doi: 10.12775/AE.2012.030.