Lewandowski, W. (2012) „Ślady zaniedbań (Paweł Tański, Ślad. Świat poetycki Jerzego Hordyńskiego, Toruń 2012, Wydawnictwo UMK)”, Archiwum Emigracji, s. 349–351. doi: 10.12775/AE.2012.029.