Rostropowicz-Clark, J. (2012) „Opowieści z zatrzymanego czasu. Jadwiga Maurer (1930–2012)”, Archiwum Emigracji, s. 341–343. doi: 10.12775/AE.2012.027.