Jaworowski, J. (2012) „Krysia Eichlerówna — Wspomnienie. Krystyna Eichler (1921–2012)”, Archiwum Emigracji, s. 331–333. doi: 10.12775/AE.2012.024.