Gerc, L. (2012) „«Studies in Polish Architecture» by Jerzy Faczyński”, Archiwum Emigracji, s. 311–319. doi: 10.12775/AE.2012.022.