Kierys, A. (2012) „Paweł Jasienica versus Józef Mackiewicz. Czyja droga donikąd?”, Archiwum Emigracji, s. 278–309. doi: 10.12775/AE.2012.021.