Tarka, K. (2012) „Agent w «Kulturze» pożądany. Nie urzeczywistniony plan zwerbowania przez wywiad PRL Mariana Pankowskiego”, Archiwum Emigracji, s. 250–263. doi: 10.12775/AE.2012.019.