Paszkiewicz, L. B. (2012) „Kontrowersje wokół postaw więźniów brzeskich w świetle korespondencji Adama Ciołosza i Stefanji Sigaliny-Liebermanowej z 1942 roku”, Archiwum Emigracji, s. 211–232. doi: 10.12775/AE.2012.017.