Jabłoński, A. (2012) „Obraz recepcji powieści w odcinkach na łamach «Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza» w latach 1949–1965 w świetle listów od czytelników”, Archiwum Emigracji, s. 193–209. doi: 10.12775/AE.2012.016.