Lewandowska, K. (2012) „Czarne słońca, białe księżyce — śmierć w sztuce Aliny Szapocznikow i Angeliki Markul”, Archiwum Emigracji, s. 183–192. doi: 10.12775/AE.2012.015.