Sienkiewicz, J. W. (2012) „Francuskie światło, litewska ziemia. O malarstwie Joanny Wierusz-Kowalskiej-Turowskiej”, Archiwum Emigracji, s. 175–182. doi: 10.12775/AE.2012.014.