Krasnodębska, J. (2012) „«Angielka w Paryżu». Listy Haliny Korn-Żuławskiej do męża (maj–czerwiec 1950)”, Archiwum Emigracji, s. 156–174. doi: 10.12775/AE.2012.013.