Supruniuk, M. A. (2012) „Nowe rozdanie. Polskie artystki w Galerie Lambert Zofii i Kazimierza Romanowiczów”, Archiwum Emigracji, s. 142–155. doi: 10.12775/AE.2012.012.