Chrzanowska-Foltzer, M. (2012) „Czy tylko Paryż? Kilka uwag na temat polskich artystek na południu Francji”, Archiwum Emigracji, s. 127–141. doi: 10.12775/AE.2012.011.