Lenartowicz, Światosław (2012) „Podróże Zofii Stryjeńskiej i ich paryskie etapy”, Archiwum Emigracji, s. 101–115. doi: 10.12775/AE.2012.009.