Cybulska, K. A. (2012) „Rola badań budowy technicznej i rozpoznania warsztatu artysty na przykładzie twórczości Meli Muter”, Archiwum Emigracji, s. 90–100. doi: 10.12775/AE.2012.008.