Tomalska, J. (2012) „Sztuka, miłość i medycyna: Anna Bilińska-Bohdanowiczowa (1857–1893) w świetle wspomnień męża”, Archiwum Emigracji, s. 28–37. doi: 10.12775/AE.2012.002.