Bobrowska, E. (2012) „Emancypantki? Artystki polskie w Paryżu na przełomie XIX i XX wieku”, Archiwum Emigracji, s. 11–27. doi: 10.12775/AE.2012.001.