Bobrowska, E. (2012) „Przedmowa”, Archiwum Emigracji, s. 9–10. doi: 10.12775/2313.