Matysiak, Paulina. 2011. „Wiktor Trościanko, Obóz Laureata”. Archiwum Emigracji, grudzień, 188-98. https://doi.org/10.12775/AE.2011.011.