Supruniuk, Mirosław Adam. 2013. „Ks. Prof. Walerian Meysztowicz I Polski Instytut Historyczny W Rzymie”. Archiwum Emigracji, czerwiec, 51-68. https://doi.org/10.12775/AE.2013.005.