Lipski, Leo, i Ora Raskin. 2023. „List: (Oprac. A. Zając)”. Archiwum Emigracji, styczeń, 292-334. https://doi.org/10.12775/AE.2022.016.