Kubiak, Weronika, i Mirosław A. Supruniuk. 2022. „„Wdzięczny Jestem Za Wydrukowanie Ramoty mojej. ”: Listy Stanisława Kościałkowskiego Do «Wiadomości»”. Archiwum Emigracji, październik, 427-58. https://doi.org/10.12775/AE.2021-22.027.