Supruniuk, Anna. 2020. „Alma Mater Vilnensis. Okoliczności Wskrzeszenia Uniwersytetu Stefana Batorego W Wilnie”. Archiwum Emigracji, grudzień, 112-36. https://doi.org/10.12775/AE.2018-2019.009.