Teske, Joanna Klara. 2012. „Behold!!! The Protong — Potop I Małpoludy, Czyli Teodycea Stanisława Szukalskiego”. Archiwum Emigracji, grudzień, 320-29. https://doi.org/10.12775/AE.2012.023.