Nowak, Monika. 2012. „Madame Werten — Artystka I Propagatorka Sztuki. Tropy Z Muzeum Polskiego W Ameryce”. Archiwum Emigracji, grudzień, 353-59. https://doi.org/10.12775/AE.2012.030.