Lewandowski, Wacław. 2012. „Ślady Zaniedbań (Paweł Tański, Ślad. Świat Poetycki Jerzego Hordyńskiego, Toruń 2012, Wydawnictwo UMK)”. Archiwum Emigracji, grudzień, 349-51. https://doi.org/10.12775/AE.2012.029.