Frajlich, Anna. 2012. „Portfolio Staje Się Dziedzictwem. Bartek Małysa (1947–2012)”. Archiwum Emigracji, grudzień, 338-40. https://doi.org/10.12775/AE.2012.026.