Jaworowski, Jan. 2012. „Krysia Eichlerówna — Wspomnienie. Krystyna Eichler (1921–2012)”. Archiwum Emigracji, grudzień, 331-33. https://doi.org/10.12775/AE.2012.024.