Kierys, Arkadiusz. 2012. „Paweł Jasienica Versus Józef Mackiewicz. Czyja Droga donikąd?”. Archiwum Emigracji, grudzień, 278-309. https://doi.org/10.12775/AE.2012.021.