Jabłoński, Artur. 2012. „Obraz Recepcji powieści W Odcinkach Na łamach «Dziennika Polskiego I Dziennika Żołnierza» W Latach 1949–1965 W świetle listów Od czytelników”. Archiwum Emigracji, grudzień, 193-209. https://doi.org/10.12775/AE.2012.016.