Sienkiewicz, Jan Wiktor. 2012. „Francuskie światło, Litewska Ziemia. O Malarstwie Joanny Wierusz-Kowalskiej-Turowskiej”. Archiwum Emigracji, grudzień, 175-82. https://doi.org/10.12775/AE.2012.014.