Supruniuk, Mirosław A. 2012. „Nowe Rozdanie. Polskie Artystki W Galerie Lambert Zofii I Kazimierza Romanowiczów”. Archiwum Emigracji, grudzień, 142-55. https://doi.org/10.12775/AE.2012.012.