Lenartowicz, Światosław. 2012. „Podróże Zofii Stryjeńskiej I Ich Paryskie Etapy”. Archiwum Emigracji, grudzień, 101-15. https://doi.org/10.12775/AE.2012.009.