Wierzbicka, Anna. 2012. „«Jak Tu Nie Być feministą». O Zapomnianych Malarkach Polskich W Paryżu W Latach 1900–1914”. Archiwum Emigracji, grudzień, 45-62. https://doi.org/10.12775/AE.2012.004.